Cynnyrch

Cesglir ein cynnyrch o UK Oil Refineries ac maent yn cydymffurfio â’r Safonau Prydienig perthnasol.

Tanwydd Gwresogi Cartref

Un o'n tanceri mynediad trafferthus yn mynd ar hyd lôn cyfyngRydym yn cyflewni Kerosene 28sec ar gyfer gwresogi domestig sydd hefyd yn cael ei alw yn RBO (Regular Burning Oil) ac Olew Gwresogi ymhlith enwau masnachol eraill.

Mae Kerosene yn danwydd rebate – ad-daliad gostyngiad – sydd yn cynnwys toll ecséis ar hyn o bryd (Current duty rates). Mae o wedi’i liwio’n felyn gyda chemegyn euro marker yn unol â gofynion HMCE ac fe ystyrir ei ddefnyddio fel tanwydd lôn yn drosedd.

Specification for Kerosene

Material Safety Data Sheet - Kerosene

Disl Coch (Gas Oil 35 sec)

Gallwn gyflenwi disl coch fel llwyth tancer ac ar y pwmp yn ein depo yng Ngaerwen. Rydym hefyd yn gwerthu disl coch mewn drymiau 20 litr iw casglu o’r iard pe paech yn digwydd rhedeg yn sych neu mond angen ychydig bach.

Mae rheolau wedi newid ers Ebrill 1af 2022. Mae’r defnydd o ddisl coch â gostyngiad wedi ei gyfyngu i’r diwydiannau isod:

 • Amaethyddiaeth, garddwriaeth, ffermio pysgoda choedwigaeth.
 • Hwylio, cychod a chludiant morol (ag eithrio crafft pleser preifat yng ngogledd Iwerddon).
 • Tanwydd a ddefnyddir at ddibenion anfasnachol - cynhyrchu trydan a gwresogi.
 • Trafnidiaeth rheillffordd.
 • Clybiau chwaraeon amatur cymunedol.
 • Ffeiriau teithiol a syrcasau.

Gellir cael arweiniad pellach a manylach ar: https://www.gov.uk/guidance/using-rebated-fuels-in-vehicles-and-machines-excise-notice-75

Mae Gas Oil yn danwydd rebated sydd yn cynnwys graddaf toll ecséis gostyngedig (Current duty rates). Mae o wedi’i liwio’n goch gyda chemegyn euro marker yn unol â gofynion HMCE ac fe ystyrir ei ddefnyddio fel tanwydd lôn yn drosedd. Byddwn angen gwybodaeth bersonol penodol amdanoch a’ch rhesymau dros archebu’r tanwydd yn unol â Chynllun HMRC RDCO.

Properties of Gas Oil

Material Safety Data Sheet - Gas Oil

Tanwyddau Lôn

Rydym yn cyflenwi ULSD Derv ar gyfer cludiant a defnydd lôn cyffredinol. Gelwir ULSD Derv yn Derv Lôn, diesel neu Ddiesel Gwyn yn ogystal.

Mae Derv Lôn yn cynnwys toll ecséis llawn (Current duty rates). Mae o wedi’i liwio’n wyrdd gyda chemegyn euro marker yn unol â gofynion HMCE.

Properties of ULS Derv

Material Safety Data Sheet - ULS Derv

HVO Fuel (Hydrotreated Vegetable Oil Fuel)

Mae'n ddrwg gennym ond nid yw'r cynnwys isod ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd.

HVO it is a fossil-free paraffinic fuel which is a direct drop-in replacement for Diesel. It’s made from sustainable raw materials such as vegetable oils or animal fat, resulting in up to 90% reduction in Greenhouse Gas emissions. Formulated specifically to deliver a cleaner burn with excellent cold starting and long shelf-life properties, which additionally produces significantly lower NOx and particulate matter. HVO Meets EN15940 standards of fuel Quality.

We currently supply HVO (White) in via bulk tanker delivery

Adblue

Mae'n ddrwg gennym ond nid yw'r cynnwys isod ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd.

We also supply AdBlue, which  is the registered trademark for AUS32 (Aqueous Urea Solution 32.5%), and is used in a process called selective catalytic reduction (SCR) to reduce emissions of oxides of nitrogen from the exhaust gases of diesel engined motor vehicles. 

AdBlue is carried onboard SCR-equipped HGV’s and Buses in specially designed tanks and is sprayed into the vehicle’s exhaust gases after combustion at a proportion of around 5% to diesel fuel. AdBlue is not a fuel nor a fuel additive and never comes into contact with the vehicle’s diesel fuel.

Adblue is availiable on pump at our depot in Gaerwen. Please see our Fuel Bunkering page for further details

Material Safety Data Sheet - Adblue

Get Instant Quote

 1. 1

  Cofrestru

  Creu enw defnyddiwr a chyfrinair i gael mynediad i’r safle

 2. 2

  Creu Eich Cyfrif

  Rhowch eich manylion bilio a chyflenwi neu rif eich cyfrif a côd post yn unig os ydych yn gwsmer gyda ni’n barod.

 3. 3

  Cael Pris

  Derbyn pris ar-lein yn syth yn seiliedig ar eich cyfeiriad cyflenwi.

 4. 4

  Dewisiwch Ffurf Taliad

  Talwch gyda cherdyn credyd neu ddebyd gan ddefnyddio secure server neu dalwch gan ddefnyddio cytundeb debyd uniongyrchol cyfredol neu ar gyfrif i gwsmeriaid presennol.