Cynnyrch

Cesglir ein cynnyrch o UK Oil Refineries ac maent yn cydymffurfio â’r Safonau Prydienig perthnasol.

Tanwydd Gwresogi Cartref

Un o'n tanceri mynediad trafferthus yn mynd ar hyd lôn cyfyngRydym yn cyflewni Kerosene 28sec ar gyfer gwresogi domestig sydd hefyd yn cael ei alw yn RBO (Regular Burning Oil) ac Olew Gwresogi ymhlith enwau masnachol eraill.

Mae Kerosene yn danwydd rebate – ad-daliad gostyngiad – sydd yn cynnwys toll ecséis ar hyn o bryd (Current duty rates). Mae o wedi’i liwio’n felyn gyda chemegyn euro marker yn unol â gofynion HMCE ac fe ystyrir ei ddefnyddio fel tanwydd lôn yn drosedd.

Specification for Kerosene

Material Safety Data Sheet - Kerosene

Tanwyddau Amaethyddol – oddi ar y ffordd

Rydym yn cyflenwi Gas Oil 35sec ar gyfer defnydd amaethyddol a gellir ei ddefnyddio ar gyfer cerbydau na ddefnyddir ar y ffyrdd megis peiriannau adeiladu, cynyrchyddion, defnydd morwrol a rhai systemau gwresogi masnachol. Gelwir Gas Oil yn diesel coch, diesel tractor neu diesel morwrol yn ogystal.

Mae Gas Oil yn danwydd rebated sydd yn cynnwys graddaf toll ecséis gostyngedig (Current duty rates). Mae o wedi’i liwio’n goch gyda chemegyn euro marker yn unol â gofynion HMCE ac fe ystyrir ei ddefnyddio fel tanwydd lôn yn drosedd. Byddwn angen gwybodaeth bersonol penodol amdanoch a’ch rhesymau dros archebu’r tanwydd yn unol â Chynllun HMRC RDCO.

Properties of Gas Oil

Material Safety Data Sheet - Gas Oil

Tanwyddau Lôn

Rydym yn cyflenwi ULSD Derv ar gyfer cludiant a defnydd lôn cyffredinol. Gelwir ULSD Derv yn Derv Lôn, diesel neu Ddiesel Gwyn yn ogystal.

Mae Derv Lôn yn cynnwys toll ecséis llawn (Current duty rates). Mae o wedi’i liwio’n wyrdd gyda chemegyn euro marker yn unol â gofynion HMCE.

Properties of ULS Derv

Material Safety Data Sheet - ULS Derv

Adblue

Mae'n ddrwg gennym ond nid yw'r cynnwys isod ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd.

We also supply AdBlue, which  is the registered trademark for AUS32 (Aqueous Urea Solution 32.5%), and is used in a process called selective catalytic reduction (SCR) to reduce emissions of oxides of nitrogen from the exhaust gases of diesel engined motor vehicles. 

AdBlue is carried onboard SCR-equipped HGV’s and Buses in specially designed tanks and is sprayed into the vehicle’s exhaust gases after combustion at a proportion of around 5% to diesel fuel. AdBlue is not a fuel nor a fuel additive and never comes into contact with the vehicle’s diesel fuel.

Adblue is availiable on pump at our depot in Gaerwen. Please see our Fuel Bunkering page for further details

Material Safety Data Sheet - Adblue

Get Instant Quote

 1. 1

  Cofrestru

  Creu enw defnyddiwr a chyfrinair i gael mynediad i’r safle

 2. 2

  Creu Eich Cyfrif

  Rhowch eich manylion bilio a chyflenwi neu rif eich cyfrif a côd post yn unig os ydych yn gwsmer gyda ni’n barod.

 3. 3

  Cael Pris

  Derbyn pris ar-lein yn syth yn seiliedig ar eich cyfeiriad cyflenwi.

 4. 4

  Dewisiwch Ffurf Taliad

  Talwch gyda cherdyn credyd neu ddebyd gan ddefnyddio secure server neu dalwch gan ddefnyddio cytundeb debyd uniongyrchol cyfredol neu ar gyfrif i gwsmeriaid presennol.