Cerbydau Danfon Olew Tanwydd

Pe baech angen cyflenwad sylweddol hyd at 38,000 litr i stad ddiwydiannol neu gyflenwad domestig o 500 litr ar ddiwedd ffordd gul mae gennym gerbyd addas ar gyfer eich hanghenion.

Cyflenwadau Masnachol Trwm

44 tonne tankerTancer 44 tunnell
Maint a ddelir: 35,000 litr
Pwysau: 44 tunnell

Cyflenwadau Cyffredinol – Llwyth Canolig

General Delivery 26 tonne tankerTancer 26 tunnell
Maint a ddelir: 18,000 litr
Pwysau: 26 tunnell

Cyflenwadau Cyffredinol – Llwyth Ysgafn

16 tonne tankerTancer 16 tunnell
Maint a ddelir: 10,500 litr
Pwysau: 16 tunnell

12 tonne tankerTancer 12 tunnell
Maint a ddelir: 8,000 litr
Pwysau: 12 tunnell

Cyflenwadau Mynediad Anodd

7.5 tonne tankerTancer 7.5 tunnell
Maint a ddelir: 5,000 litr
Pwysau: 7.5 tunnell

Difficult access pickupPick Up 3.5 tunnell
Maint a ddelir: 1,000 litr
Pwysau: 3.5 tunnell

Mae gan bob tancer beipen sydd tua 45m (150 troedfedd) o hyd ond pan rydych yn mesur y pellter dylech ystyried corneli a gwrthrychau os gwelwch yn dda.

Get Instant Quote

 1. 1

  Cofrestru

  Creu enw defnyddiwr a chyfrinair i gael mynediad i’r safle

 2. 2

  Creu Eich Cyfrif

  Rhowch eich manylion bilio a chyflenwi neu rif eich cyfrif a côd post yn unig os ydych yn gwsmer gyda ni’n barod.

 3. 3

  Cael Pris

  Derbyn pris ar-lein yn syth yn seiliedig ar eich cyfeiriad cyflenwi.

 4. 4

  Dewisiwch Ffurf Taliad

  Talwch gyda cherdyn credyd neu ddebyd gan ddefnyddio secure server neu dalwch gan ddefnyddio cytundeb debyd uniongyrchol cyfredol neu ar gyfrif i gwsmeriaid presennol.